Контакти

Юнион Прес е официален дистрибутор на издателство Macmillan Education за България. При нас ще намерите професионално отношение и коректност, по отношение на осигуряването на учебна литература по английски език, както и допълнителни услуги за интегриране на съвременни подходи на преподаване в чуждоезиковото обучение. 

Връзки

 • Wix Facebook page

© 2020 Юнион Прес ЕООД. Всички права запазени.

Защо да изберем All Clear Bulgaria?

 • Учебното съдържание е съобразено с новата учебна програма за пети клас, утвърдена от МОН през 2015 година със заповед  № РД09-1857 от 17.12.2015 г

 • Одобрен от МОН през 2017 г. със Заповед РД09-1509/08.02.2017 г.

 • Трите нива на All Clear for Bulgaria покриват и трите класа – 5, 6 и 7

 • Издание на престижното британско издателство Macmillan

 • Доказани световни автори – Fiona Mauchline и Daniel Morris, с богат опит в разработването на учебни материали за тийнейджърска възраст

 • Специално разработен за по-големи групи и класове в държавните и общинските училища

 • Богата периферия от помощни и допълнителни материали за учителите и учениците:

 1. Presentation Kit - презентационен софтуер за интерактивна дъска

 2. Test Generator - тестов генератор, с който може сами да създавате тестове бързо и лесно

и още много допълнителни ресурси, част от Teacher's Resource Center

Предимствата:

 • Специално съдържание, свързано с България – градове и забележителности, образователна система, интересни факти

 • Ясна структура - следваща въвеждането на лексиката (vocabulary), граматика (grammar and skills) и поетапно формиране на 4-те езикови умения​

 • Добре представена граматика с ясни примери

 • Добро визуализиране на учебното съдържание

 • Гъвкавост при методиката на обучение и възможност за въвеждане на модел "Blended Learning"

 • Развиване и на четирите езикови умения

 • Градиране на материала по сложност

 • Работа с интерактивна дъска – софтуер за интерактивна дъска

 • Мултимедийно съдържание

 • Мултимедийни колаборативни проекти с развиване на дигитални компетенции

 • Материали за културна осъзнатост (Cultural awareness)

 • Интердисциплинарност – интегративни междупредметни връзки

 • Развиване на междукултурни и социални компетентности чрез достъп до CultureWatch – ресурсен мултимедиен сайт, в който преподавателите могат да ползват видео материали за различните тематични области

 • Развиване на умения за учене, социални и културни умения, комуникативни умения, работа в екип и други чрез трите проекта в учебника

Примерно годишно разпределение на учебното съдържание - All Clear - 6 клас

CD-ROM

Audio content

Цени:

20,00 лв.
Show More

STUDENT'S BOOK (Sample Unit)

Примерен урок от учебника