Контакти

Юнион Прес е официален дистрибутор на издателство Macmillan Education за България. При нас ще намерите професионално отношение и коректност, по отношение на осигуряването на учебна литература по английски език, както и допълнителни услуги за интегриране на съвременни подходи на преподаване в чуждоезиковото обучение. 

Връзки

  • Wix Facebook page

© 2020 Юнион Прес ЕООД. Всички права запазени.

БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННО-ЧЕТИМИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ОТ 2. ДО 7. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО MACMILLAN PUBLISHERS

Учебна система по английски език на издателство Macmillan Publishers "Tiger Time", одобрена от МОН за 2. - 4. клас

Направете заявка за учебната 2020/2021 година

ПАРОЛИ:

За 2.клас: tgrtm2

За 3.клас: MAC1801TIGER​

За 4.клас: MAC1901TIGER​

„Tiger Time” е интересна нова учебна система по английски език за начален етап, която се развива около различни герои и случки, които израстват и се променят заедно с учениците, отразявайки техните интереси и потребности на съответната възраст. Уроците са внимателно структурирани, фокусирани първо върху лексика (vocabulary), след което преминават към граматика и умения (grammar and skills), стигайки до надграждащите CLIL (Content and Language Integrated Learning) секции, които обогатяват общата култура паралелно с изучаването на чужд език чрез разработването на различни проекти, адаптирани за съответните възрасти.

Всеки урок завършва с преговор (Review), което стимулира затвърждаването на знанията и се базира на по-активна комуникация.

Интегрираните дигитални компоненти на учебната система предоставят динамични и ефективни уроци, които включват лесни за използване инструменти за дигитално/електронно презентиране на учебния материал, „разказване” на истории, интерактивни упражнения за затвърждаване на лексиката и граматиката, както и различни адаптирани диалози на английски език.

Учебна система по английски език на издателство Macmillan Publishers "All Clear for Bulgaria'', одобрена от МОН за 5. - 7. клас

Направете заявка за учебната 2020/2021 година

ПАРОЛИ:

За 5.клас: allclr5

За 6.клас: allclr6​

За 7.клас: MAC18ALLCLEAR

„All Clear” е интересен курс, идеален за училища със стандартни разписания, които търсят гъвкав подход, който осигурява работещи решения за групи със смесени способности
 

Структурираният подход към граматиката се основава на ясни примери за укрепване на разбирането.
Представянето на речника се подкрепя от ясни визуализации, които помагат на учениците да запомнят нови думи.
Внимателно определеното развитие на продуктивните умения повишава доверието на обучаемите.
Практическият материал в досието на учителя се предоставя на различни нива, за да се отговори на разнообразието в класната стая.