Контакти

Юнион Прес е официален дистрибутор на издателство Macmillan Education за България. При нас ще намерите професионално отношение и коректност, по отношение на осигуряването на учебна литература по английски език, както и допълнителни услуги за интегриране на съвременни подходи на преподаване в чуждоезиковото обучение. 

Връзки

  • Wix Facebook page

© 2020 Юнион Прес ЕООД. Всички права запазени.

Meet the Speakers:

Яцек Чагун  

Преподава повече от 20 години, започвайки с групи от 10-годишни деца, като по-късно преминава към обучение на ученици от по-виоки степени. Преподавал е в English Perfect в гр. Олщин, Полша от 1997 г., където е бил и ЗДУД от 2007 до 2012 г. Професионалният му опит също така включва дейността му като изпитващ към UCLES от 2003 г., както и лектор в университета във Вармиа, Полша и университета в Мазурия, Полша от 2007 г. През 2016 г. завършва докторантура на тема „Възприятие на теми-табу и лексикални термини сред младите хора между 17 – 25 годишна възраст. Освен всичко останало, Яцек е автор на ELT книги и учебна литература, както и да конкретни учебни материали към системите „Gateway” (одобрена от МОН за 8., 9., и 10. Клас), „Interface” и „Voices”. 

Теми, по които ще говори:

  1. Lesson plan reloaded 1.0 - tweaking a lesson plan by providing your teenage students with constant challenge.

"Опитът ми от работата с тийнейджъри показва, че те имат нужда от това да им бъде предоставено правилното ниво на предизвикателство, за да останат мотивирани в процеса. Нещо повече – посрещането на едно предизвикателство окуражава учениците да опитат отново, когато се появи следващото именно заради усещането за постижение, което получават. В моята презентация ще покажа, че предизвикателството е ключът към това да накараш клас от тийнейджъри да се съсредоточат, да учат и да се наслаждават на процеса!"

   2. Millenium Falcons - teaching the millenials in a no-nonsense way

"В моята презентация искам да покажа как да предоставим на учениците от 21.век определени компетентности (Life Skills), които са ключови в информационно ориентираната реалност, в която живеем. Ще обясня как да достигнем до новото поколение по начин, който ще ги накара да научат граматика и лексика чрез „подлагането” им на езика и неговото осмисляне. Също така ще демонстрирам, че преподаването на комуникативни умения (част от Life Skills) включва подробно запознаване с това как да работим с писмен и речев текст."

Ана Милкова е магистър по aнглийска филология и притежава сертификат за учител по бизнес английски (Further Certificate for Teachers of Business English) от Лондонската търговско-промишлена палата. Преподава английски език повече от 25 години, преоткривайки и надграждайки обучителния процес с ученици на различни възрасти и нива на подготовка. Интересите й включват модели и инструменти за засилване на ученическата ангажираност в процеса на обучение, постигане на самостоятелност и персонализираност при обучаемите, както и т.нар. Life Skills – изграждане на общи компетентности, необходими в академичното, професионалното и личното развитие на модерния човек.

Теми, по които ще говори:

  1. Смесено обучение (Blended Learning) – първи стъпки!

Практически насоки за това, как да подобрим средата и процеса на обучение на учениците ни чрез технолгията с цел по-самостоятелно и персонализирано обучение.

   2. Споделяне на опит от проект "Around Sofia"

Проект “Around Sofia” – Вашият град като извор на идеи за това как да помогнем на учениците да развият Life Skills на чужд език по един естествен и приятен начин.

Цветомир Николов 

Собственик и управител на фирма Юнион Интерактив. Юнион Интерактив се занимава с внедряването на различни модерни образователни технологии в българските училища, софтуерни решения и обучения на преподаватели. Фирмата е одобрена обучителна организация и има разработени над 10 обучителни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Цветомир има над 50 проведени обучения в различни училища от страната на теми, свързани с подобряване на учебния процес, работа с различни образователни технологии, софтуери и обучителни платформи. През 2018 г. завършва 60-часово обучение към една от най-престижните международни фирми-производители на образователни продукти и софтуер - Mozaik Kiado, за което Юнион Интерактив е наградена със златен сертификат за обучителна организация за провеждането на обучения на тема "mozaBook като иновативен образователен софтуер".

Теми, по които ще говори:

  1. Модул: "Practical Applications"

"Много често учителите се озовават в ситуация, в която трябва да полагат много усилия и да инвестират време, за да намерят начин на разчупят работния и обучителния процес в класната стая. Опитът обаче показва, че не е нужно да "откриваме топлата вода". Ресурсите, платформите, учебните материали са разработени и готови. Въпрос на информация и знание е къде да ги открием и какво да търсим. 

В модула "Practical Applications" ще се запознаем с готови материали, платформи и ресурси, които могат да се използват на практика в класната стая при въвеждането на "смесено обучение" или модел на "обърната класна стая" без това да означава часове допълнителна работа за учителите!"

Александър Николов

Собственик и управител на фирма Юнион Интерактив. Александър има опит в провеждането на различни обучения, предлагани от фирма Юнион Интерактив. Работил е по формулирането на множество проекти, свързани с подобряване на учебната среда и процесите на обучение в различни български училища, което му е помогнало да изгради опит и познания относно потребностите на учители и ученици в класната стая. 

Теми, по които ще говори:

  1. "ELT Digital - Blended Learning in 21.Century"

"Живеем във време, в което правим много от нещата различно от начина, по който сме ги правили преди 10 или 15 години! Всичко обаче е обвързано с технологиите и възможностите на дигиталния свят. Това важи и за начина, по който учим и приемаме информация. Дигиталните технологии, софтуери, онлайн платформи, електронни материали - всичко това цели да оптимизира процеса на обучение, да спести време на преподавателите и да забърза обмена на информация. 

В моята част ще покажа как да пестим средно по 10-15 минути на час използвайки технологии и софтуер, как да създаваме и управляваме виртуален клас, как да използваме технологии и платформи, които да ни спестяват проверката на домашната работа и много други.. Защото Blended Learning означава точно това - да използваме технологията там, където може да ни спести време и усилия, за да може ние пък да ги вложим там, където технологията никога няма да измести учителя! Ключът е в златната среда!"