Контакти

Юнион Прес е официален дистрибутор на издателство Macmillan Education за България. При нас ще намерите професионално отношение и коректност, по отношение на осигуряването на учебна литература по английски език, както и допълнителни услуги за интегриране на съвременни подходи на преподаване в чуждоезиковото обучение. 

Връзки

 • Wix Facebook page

© 2020 Юнион Прес ЕООД. Всички права запазени.

Testbuilder – First, Advanced, IELTS

Серията Testbuilders е създадена за да подготви учениците за явяването на изпити и да повиши техните резултати при полагането на изпити. Всеки Testbuilder съдържа четири цялостни изпита за съответното ниво. Те са допълнени от още допълнителни упражнения и секции с насоки.

First Testbuilder

 • 4 цялостни изпита за подготовка за FCE

 • Допълнителни секции “Practice and Guidance”, които дават насоки за това как да се справите с различните части от изпита.

 • Упражнения за затвърждаване на техниките при полагане на изпити

 • Анализи на дадените примерни отговори

 • CD- ROM с включени аудио файлове за упражненията от частта за слушане

 • Ключ с отговори

Цена: 65,00 лв.

Advanced Testbuilder

 • 4 цялостни изпита за подготовка за CAE

 • Допълнителни секции “Practice and Guidance”, които дават насоки за това как да се справите с различните части от изпита.

 • Упражнения за затвърждаване на техниките при полагане на изпити

 • Анализи на дадените примерни отговори

 • CD- ROM с включени аудио файлове за упражненията от частта за слушане

 • Ключ с отговори

Цена: 65,00 лв.

IELTS Testbuilder

 • Подходящ за ученици, които се стремят към резултат 5.5-7.0

 • Въведение по отношение на изпитния формат

 • Пълен набор от упражнения от формата на IELTS изпита

 • 4 цялостни изпита за подготовка за IELTS

 • Полезни съвети за устната част от изпита

 • CD- ROM с включени аудио файлове за упражненията от частта за слушане

 • Ключ с отговори

Цена: 65,00 лв.

Допълнително информация:

За пълна информация за компонентния пакет посетете www.macmillanenglish.com/our-catalogue
ICONS KEY
BRITISH ENGLISH
Available in British English
AMERICAN ENGLISH
Available in American English
INTERNATIONAL ENGLISH
A variety of versions from
around the world
VIDEO
Video content
CD-ROM
Additional content for teachers
and/or students
DIGITAL STUDENT’S BOOK
Fully interactive version of the
Student’s Book with embedded
video and audio
eBOOK
Page faithful version of the
Student’s Book
RESOURCE CENTRE
Additional downloadable content
for teachers and/or students
PRESENTATION KIT
Interactive presentation material
for use with projectors and/or
interactive whiteboards
ONLINE WORKBOOK/PRACTICE
Additional practice activities
with automatic scoring